Vill du bli en del av Stockholmsverken?

Restaurang och retail:
Anna Hammarbäck Lind, Uthyrare restaurang och retail
070-615 40 77
anna.hammarbacklind@amffastigheter.se

Kontor:
Jakob Svensson, Uthyrare kontor
073-073 93 64
jakob.svensson@amffastigheter.se